Lodní škola - kapitánské kurzy VMP

Závěrečné zkoušky VMP

Kapitánské kurzy Vůdců malých plavidel (VMP) všech kategorií...
 
Nahrávám... Prosím čekejte
  • Lodní škola - kapitánské kurzy / kapitánské průkazy VMP
  • Lodní škola - řidičák na loď, kapitánský kurz / kapitánský průkaz VMP
  • Lodní škola - kapitánský kurz / kapitánský průkaz VMP
  • Lodní škola - kapitánské průkazy / kapitánské kurzy VMP
  • Lodní škola - řidičák na loď, lodní průkaz


Lodní škola, kapitánské kurzy - fotogalerie

Lodní škola, kapitánské kurzy - reference
Lodní škola, kapitánské kurzy - sledujte nás na Instagramu

Sledujte Lodní školu na Instagramu
Kapitánské kurzy / Kapitánské průkazy
Lodní škola / Vůdce malého plavidla
Termíny závěrečných zkoušek VMP

Školní loď při střídání posádek na nábřeží Edvarda Beneše

Loď Jan Plezier proplouvá v rámci komentované plavby centrem Prahy

Školní loď Oldřiška proplouvá v rámci praktického výcviku centrem Prahy

Dvojice školních lodí vplula v rámci praktického výcviku do plavební komory Praha Podbaba

Školní loď provádí obrat nad Karlovým mostem

Školní plachetnice Josefína poblíž přístavu Praha Holešovice při praktickém výcviku kategorie S
 

Závěrečné zkoušky (ve smyslu vyhlášek č. 42/2015 Sb. a 48/2023 Sb.)

Závěrečné zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla jsou dle vyhlášky č. 42/2015 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel a vyhlášky č. 48/2023 Sb., kterou se vymezují činnosti vykonávané členy posádky plavidla a stanoví podrobnosti týkající se ověřování odborné způsobilosti osob k vedení plavidel, jejich obsluze a k výkonu dalších činností ve vnitrozemské plavbě, rozděleny do dvou dnů (neplatí pro kategorii M20 / S20). Žadatelé kategorie M20 (S20) absolvují pouze zkoušky teoretické, všichni ostatní též zkoušky praktické, které se vykonávají jako první. Bez úspěšného absolvování praktické zkoušky (tzv. Ověření dovedností při vedení malého a rekreačního plavidla) není uchazeč připuštěn ke zkouškám teoretickým.

Praktické zkoušky (dle § 25a zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě)

Ověření praktických dovedností při vedení plavidla (kategorie průkazů M, M24+ a S) se provádí na školních lodích společnosti SP Praha, tzn. na lodích, na kterých jste prodělali praktický výcvik. Zkouška probíhá pod dozorem "zkušebního komisaře" - osoby pověřené Státní plavební správou k vykonání ověření praktických dovedností. Zkušební komisař (kapitán - instruktor) též zodpovídá za bezpečnost plavby při zkušební plavbě. Délka zkoušky závisí na momentální hustotě lodního provozu. Praktické zkoušky jsou buď přímo součástí kurzů nebo probíhají dle rozpisu zkoušek o víkendech i v pracovní dny.

Aktuální termíny praktických zkoušek

(ověřování praktických dovedností při vedení malého plavidla):

10.1.2024 --- 13:30 hodin (skupina M) zrušeno z důvodu zastavení plavby
13.1.2024 --- 09:00 hodin (skupina M) zrušeno z důvodu zastavení plavby
14.1.2024 --- 09:00 hodin (skupina M) zrušeno z důvodu zastavení plavby
20.1.2024 --- 10:30 hodin (skupina M) zkouška proběhla
21.1.2024 --- 10:30 hodin (skupina M) zkouška proběhla
24.1.2024 --- 14:00 hodin (skupina M) zkouška proběhla
25.1.2024 --- 13:30 hodin (skupina M) zkouška proběhla
7.2.2024 --- 14:00 hodin (skupina M) zkouška proběhla
10.2.2024 --- 09:00 hodin (skupina M) zkouška proběhla
11.2.2024 --- 09:00 hodin (skupina M) zkouška proběhla
21.2.2024 --- 14:00 hodin (skupina M) zkouška proběhla
4.3.2024 --- 14:00 hodin (skupina M) zkouška proběhla
5.3.2024 --- 14:00 hodin (skupina M) zkouška proběhla
6.3.2024 --- 14:00 hodin (skupina M) zkouška proběhla
7.3.2024 --- 14:00 hodin (skupina M + M24) zkouška proběhla
9.3.2024 --- 09:00 hodin (skupina M) zkouška proběhla
10.3.2024 --- 09:00 hodin (skupina M) zkouška proběhla
19.3.2024 --- 14:00 hodin (skupina M) zkouška proběhla
20.3.2024 --- 13:00 hodin (skupina S) zkouška proběhla
21.3.2024 --- 14:00 hodin (skupina M + M24) zkouška proběhla
23.3.2024 --- 09:00 hodin (skupina M) zkouška proběhla
23.3.2024 --- 10:00 hodin (skupina S) zkouška proběhla
24.3.2024 --- 09:00 hodin (skupina M) zkouška proběhla
24.3.2024 --- 10:00 hodin (skupina S) zkouška proběhla
27.3.2024 --- 14:00 hodin (skupina M) zkouška proběhla
2.4.2024 --- 14:00 hodin (skupina M + M24) zkouška proběhla
4.4.2024 --- 09:00 hodin (skupina M) zkouška proběhla
6.4.2024 --- 09:00 hodin (skupina M) zkouška proběhla
7.4.2024 --- 09:00 hodin (skupina M) zkouška proběhla
10.4.2024 --- 14:00 hodin (skupina M) zkouška proběhla
11.4.2024 --- 13:00 hodin (skupina S) zkouška proběhla
17.4.2024 --- 14:00 hodin (skupina M + M24) zkouška proběhla
18.4.2024 --- 13:00 hodin (skupina S) zkouška proběhla
20.4.2024 --- 09:00 hodin (skupina M) zkouška proběhla
20.4.2024 --- 13:00 hodin (skupina S) zkouška proběhla
21.4.2024 --- 09:00 hodin (skupina M) zkouška proběhla
25.4.2024 --- 13:00 hodin (skupina S) volno
29.4.2024 --- 14:00 hodin (skupina M) volno
2.5.2024 --- 12:00 hodin (skupina M) - Nymburk volno
8.5.2024 --- 14:00 hodin (skupina M) volno
9.5.2024 --- 13:00 hodin (skupina S) volno
14.5.2024 --- 14:00 hodin (skupina M) volno
16.5.2024 --- 13:00 hodin (skupina S) volno
18.5.2024 --- 09:00 hodin (skupina M) volno
19.5.2024 --- 09:00 hodin (skupina M) volno
23.5.2024 --- 13:00 hodin (skupina S) volno
23.5.2024 --- 14:00 hodin (skupina M) volno
28.5.2024 --- 14:00 hodin (skupina M + M24) volno
1.6.2024 --- 09:00 hodin (skupina M) volno
2.6.2024 --- 09:00 hodin (skupina M) volno
5.6.2024 --- 14:00 hodin (skupina M) volno
12.6.2024 --- 14:00 hodin (skupina M + M24) volno
15.6.2024 --- 09:00 hodin (skupina M) volno
16.6.2024 --- 09:00 hodin (skupina M) volno
19.6.2024 --- 14:00 hodin (skupina M) volno
25.6.2024 --- 14:00 hodin (skupina M + M24) volno
3.7.2024 --- 14:00 hodin (skupina M) volno
10.7.2024 --- 14:00 hodin (skupina M + M24) volno
13.7.2024 --- 09:00 hodin (skupina M) volno
14.7.2024 --- 09:00 hodin (skupina M) volno
23.7.2024 --- 14:00 hodin (skupina M) volno
28.7.2024 --- 14:00 hodin (skupina M) volno
31.7.2024 --- 14:00 hodin (skupina M + M24) volno
10.8.2024 --- 09:00 hodin (skupina M) volno
11.8.2024 --- 09:00 hodin (skupina M) volno
14.8.2024 --- 14:00 hodin (skupina M) volno
23.8.2024 --- 14:00 hodin (skupina M) volno
29.8.2024 --- 14:00 hodin (skupina M + M24) volno
4.9.2024 --- 14:00 hodin (skupina M + M24) volno
7.9.2024 --- 09:00 hodin (skupina M) volno
8.9.2024 --- 09:00 hodin (skupina M) volno
12.9.2024 --- 14:00 hodin (skupina M) volno
17.9.2024 --- 14:00 hodin (skupina M) volno
19.9.2024 --- 14:00 hodin (skupina M + M24) volno
21.9.2024 --- 09:00 hodin (skupina M) volno
22.9.2024 --- 09:00 hodin (skupina M) volno
25.9.2024 --- 14:00 hodin (skupina M) volno
30.9.2024 --- 14:00 hodin (skupina M) volno
3.10.2024 --- 14:00 hodin (skupina M) volno
9.10.2024 --- 14:00 hodin (skupina M + M24) volno
19.10.2024 --- 09:00 hodin (skupina M) volno
20.10.2024 --- 09:00 hodin (skupina M) volno

Praktické zkoušky začínají a končí v přístavu Praha Holešovice, ranní praktické zkoušky začínají v přístavu Praha Holešovice a končí na nábřeží Edvarda Beneše.
. Praktická zkouška platí 2 roky. Pokud není během těchto dvou let podaná Žádost o vydání plavebního dokladu a není zahájeno ze strany Plavebního úřadu (SPS) správní řízení o vydání průkazu způsobilosti, zkouška nenávratně propadá.

Závěrečné zkoušky teoretické (dle § 13 a 14 vyhlášky č. 42/2015 Sb.)

Zkoušky probíhají před komisí Státní plavební správy na jejích pobočkách v Praze, Děčíně a Přerově, výjimečně též na služebnách Hluboká nad Vltavou a Petrov. Termíny teoretických zkoušek vypisuje Státní plavební správa. Zkoušky probíhají formou počítačových testů, kdy každému uchazeči vygeneruje počítač jedinečný test pomocí generátoru náhodných čísel. Otázky mají 3 možnosti odpovědí a jen jedna je správná.

Základní test pro M20 a M obsahuje 35 otázek, tolerance maximálně 5 chyb, časový limit 30 minut. Otázky jsou vybrány z předmětů plavební provoz, základy techniky a základy první pomoci.
Testové otázky platné od 1.5.2015 naleznete zde (skupina M)

Doplňkový test pro S20 a S obsahuje 14 otázek, tolerance maximálně 3 chyby, časový limit 10 minut. Otázky jsou vybrány z předmětů základy konstrukce plachetnic, teorie plavby plachetnic a technika plachtění.
Testové otázky naleznete zde (skupina S/S20)

Doplňkový test pro příbřežní plavbu (oblast C) obsahuje 28 otázek, tolerance maximálně 4 chyby, časový limit 25 minut. Otázky z předmětů mezinárodní námořní právo a předpisy (vybrané paragrafy zákona č. 61/2000 Sb., vybraná pravidla Úmluvy o mezinárodních pravidlech pro zabránění srážkám na moři – COLREG 1972), základy navigace a značení mořských vodních cest – systém IALA, základy meteorologie, základy bezpečnosti a záchrany života na moři.
Testové otázky naleznete zde (oblast plavby C)

Skripta a učebnice s testovými otázkami obdržíte zdarma při zahájení kurzu. Pokud byste však chtěli z jakéhokoliv důvodu knížky zakoupit, můžete tak učinit v eshopu SP Praha

Testové zkoušky jdou za sebou, pokud uchazeč nevyhoví v základní testové řadě M, nemůže být bohužel připuštěn k dalším testům a musí požádat o opravnou zkoušku. Opravná zkouška může být nejvýš jedna a musí být uskutečněna do 4 měsíců od podání žádosti. Pokud uchazeč nevyhoví v některé z dalších zkoušek (C, plachty), není mu přiznána pouze ta kategorie, ve které neobstál.

Po úspěšně složených zkouškách bude vystaven "kapitánský" průkaz Vůdce malého plavidla.

Termíny teoretických zkoušek na SPS Praha pro rok 2024:

(stav k 20.4.2024)

Z důvodu přetížení pobočky Praha doporučujeme využívat k závěrečným zkouškám volné kapacity poboček Přerov a Děčín.

Pozor - v okamžiku, kdy se rozhodnete, na které pobočce SPS vykonáte závěrečnou teoretickou zkoušku, je toto rozhodnutí konečné a nelze měnit. Takže pokud se rozhodnete např. pro pobočku SPS v Praze, nelze toto za několik dní měnit s tím, že ji raději vykonáte v Děčíně.  Děkujeme za pochopení.

23.4.2024 - obsazeno
30.4.2024 - obsazeno
7.5.2024 - volno
14.5.2024 - volno
16.5.2024 - volno
28.5.2024 - volno
4.6.2024 - volno
6.6.2024 - volno
11.6.2024 - volno
18.6.2024 - volno
25.6.2024 - volno
9.7.2024 - volno
16.7.2024 - volno
23.7.2024 - volno
30.7.2024 - volno
6.8.2024 - volno
13.8.2024 - volno
20.8.2024 - volno
27.8.2024 - volno
3.9.2024 - volno
10.9.2024 - volno
12.9.2024 - volno
17.9.2024 - volno
24.9.2024 - volno
8.10.2024 - volno
15.10.2024 - volno
22.10.2024 - volno
29.10.2024 - volno
5.11.2024 - volno
7.11.2024 - volno


Volné termíny na ostatních pobočkách a služebnách SPS (rok 2024):

Děčín: 9.5., 16.5., 23.5., 30.5., 6.6., 13.6., 27.6., 4.7., 18.7., 8.8., 15.8., 29.8., 12.9.2024

Přerov: 16.5., 21.5., 30.5., 4.6., 11.6., 27.6., 18.7., 15.8., 27.8., 5.9.2024

Hluboká nad Vltavou: 21.5., 22.5., 1.10., 2.10.2024

Petrov: v roce 2024 nezkouší

Pokud se účastník kurzu nijak nerozhodne s tím, že je mu to jedno, přihlašujeme jednotlivé uchazeče po vykonání praktické zkoušky na nejbližší volný termín, který nabízí SPS Praha.

Aktuální formuláře ke stažení (platí od 1.3.2023):

Žádost o vydání plavebního dokladu (SPS) --- stáhnout (pdf)
Lékařské potvrzení / posudek (SPS) --- stáhnout (pdf)
Vysílačky, přihláška ke zkoušce na radiostanice (ČTÚ) --- stáhnout (pdf)

 
 
Ostatní produkty skupiny SP Praha:

www.vltavaslodi.cz - výletní plavby
www.dovolenaslodi.cz - cest. kancelář
www.firemni-vecirky.cz - firemnky
www.privoz-uholicky.cz - přívoz


Provozovna:
Jankovcova 27, 170 00 Praha 7
Tel.: 281 932 666, 281 930 708
Osobní loď Jan Plezier:
nábřeží Edvarda Beneše, Praha 7
stání lodí č. 17 - 18
SP Praha: www.sppraha.cz
© SP Praha s.r.o. , ověřování dovedností při vedení malého plavidla     Email: lodniskola@sppraha.cz     
Weby: www.vmp-kniha.cz | www.janplezier.cz | www.vltavaslodi.cz | www.sppraha.cz | www.partylodvalerie.cz | www.lodnipujcovnapraha.cz