Lodní škola - kapitánské kurzy VMP

Kategorie průkazů VMP

Kapitánské kurzy Vůdců malých plavidel (VMP) všech kategorií...
 
Nahrávám...Prosím čekejte
 • Lodní škola - kapitánské kurzy / kapitánské průkazy VMP
 • Lodní škola - řidičák na loď, kapitánský kurz / kapitánský průkaz VMP
 • Lodní škola - kapitánský kurz / kapitánský průkaz VMP
 • Lodní škola - kapitánské průkazy / kapitánské kurzy VMP
 • Lodní škola - řidičák na loď, lodní průkaz


Lodní škola, kapitánské kurzy - fotogalerie

Lodní škola, kapitánské kurzy - reference
Lodní škola, kapitánské kurzy - sledujte nás na Instagramu
Sledujte Lodní školu na Instagramu

Školní loď proplouvá v rámci praktického výcviku centrem Prahy
 

Kategorie průkazů Vůdců malých plavidel (VMP)

 • VMP - M20, opravňuje držitele k vedení motorových rekreačních plavidel (tzv. malých plavidel) do 20m délky s výkonem motoru do 20 kW na vnitrozemských vodních cestách jak v České republice, tak i v zahraničí. Závěrečná zkouška je pouze teoretická.
 • VMP - M, opravňuje držitele k vedení motorových rekreačních plavidel (tzv. malých plavidel) do 20m délky bez omezení výkonu motoru na vnitrozemských vodních cestách jak v České republice, tak i v zahraničí. Závěrečná zkouška praktická, po jejím úspěšném absolvování následuje zkouška teoretická.
 • VMP - M24, opravňuje držitele k vedení motorových rekreačních plavidel do 24m délky bez omezení výkonu motoru na vnitrozemských vodních cestách v České republice a do 20m délky v zahraničí. Pro plavbu schváleného rekreačního plavidla s délkou 20-24m platí pravidla plavebního provozu jako pro plavbu plavidla, které není malým. Závěrečná zkouška praktická, podmínkou připuštění ke zkoušce M24 je předchozí praxe (vlastnictví průkazu VMP).

Doplňkové způsobilosti:
 • S20 - doplňkové oprávnění k vedení plachetnic o celkové ploše plachet do 20m2. Závěrečná zkouška teoretická.
 • S - doplňkové oprávnění k vedení plachetnic bez omezení plochy plachet. Závěrečná zkouška praktická i teoretická
Oblasti plavby:
 • Oblast I: Česká republika + Evropa, vnitrozemské cesty, přiznává se automaticky při vykonání zkoušky M20 nebo M
 • MPZ C: plavba po moři do vzdálenosti 1 námořní míle od pevniny nebo pobřežních ostrovů, do 4°Beaufortovy stupnice (síla větru), do výšky vlny 1,2 m a za dne. Doplňková teoretická zkouška z předpisu COLREG
Všechny výše uvedené zkoušky vyjma zkoušky M24 může uchazeč skládat po dovršení 16 let věku. Zkoušku M24 je možné skládat po dovršení 18 let věku, přičemž tuto zkoušku může skládat pouze osoba, která již vlastní průkaz VMP M.

Jak probíhá vlastní kapitánský kurz naleznete v sekci   "Rozsah kurzů"


Pro přihlášení ke zkouškám jsou navíc nutné následující náležitosti: vyplněná žádost, lékařský posudek praktického lékaře max. 2 měsíce starý, kolek 500 Kč. O všechny tyto věci vás požádáme v úvodu kurzu. Kolky je možné zakoupit v úvodní hodině kurzu. Plné znění Smluvních podmínek platných pro organizované vzdělávací kurzy, školení, lektorskou činnost a praktický výcvik na plavidlech společnosti SP Praha naleznete zde.

Kapitánské kurzy vůdců malých plavidel: www.lodniskola.cz

Omezený průkaz radiotelefonisty vnitrozemské vodní plavby (OFV) a Omezený průkaz radiotelefonisty (námořní) pohyblivé radiotelefonní služby (OFP)

Pro všechny zájemce, kteří chtějí býti účastníky lodního radiotelefonního provozu (ve smyslu vyhlášky č. 138/2000 Sb., o radiotelefonním provozu na vnitrozemských vodních cestách) nabízíme školení "Vysílačky OFV + OFP". Kurz představuje přípravu ke zkouškám odborné způsobilosti skládaných na ČTÚ. Lodní radiostanici totiž může obsluhovat pouze držitel platného průkazu odborné způsobilosti (dle § 26 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů). V rozsahu vnitrozemské plavby se jedná o způsobilost OFV, v případě příbřežní plavby postačuje základní způsobilost OFP, tzn. Omezený průkaz radiotelefonisty (námořní) pohyblivé radiotelefonní služby.

Průkaz OFV opravňuje jeho držitele k obsluze lodních stanic na vnitrozemských vodních cestách v rámci radiotelefonní služby, pokud ovládání stanice spočívá jen v obsluze jednoduchých vnějších ovládacích prvků. Průkaz OFV je určen pro obsluhu lodních stanic na vnitrozemských vodních cestách členských států úmluvy RAINWAT, tedy na vodních cestách v České republice nebo na zahraničních vnitrozemských vodních cestách.
Průkaz OFP opravňuje jeho držitele k obsluze lodních stanic v námořní pohyblivé službě ve vzdálenosti do 20 námořních mil od linie odlivu oficiálně uznávané pobřežním státem, využívající pouze kmitočtová pásma velmi krátkých vln, bez použití prvků systému GMDSS, pokud ovládání stanice spočívá jen v obsluze jednoduchých vnějších ovládacích prvků. Průkaz je určený pro obsluhu radiostanic, které nejsou vybavené DSC kontrolérem.

Malá plavidla na vnitrozemských vodních cestách nemusí být ze zákona radiostanicemi vybavená, jedná se o nadstavbu pro vůdce malých plavidel, kteří se plavbou chtějí zabývat hlouběji nebo se chystají do plavebně obtížných úseků, kde je užívání lodních radiostanic výhodné (velké přístavy, zatížené plavební úseky a komory apod.)
 
 
Ostatní produkty skupiny SP Praha:

www.vltavaslodi.cz - výletní plavby
www.dovolenaslodi.cz - cest. kancelář
www.firemni-vecirky.cz - Firemky
www.oslavynalodi.cz - lodní oslavy


Provozovna:
Jankovcova 27, 170 00 Praha 7
Tel.: 281 932 666, 281 930 708
Osobní loď Jan Plezier:
nábřeží Edvarda Beneše, Praha 7
stání lodí č. 17 - 18
SP Praha: www.sppraha.cz
© 2024 SP Praha s.r.o., Lodní škola s.r.o., kapitánské průkazy, kapitánské kurzy VMP, řidičák na loď    Email: lodniskola@sppraha.cz     
Weby: www.vmp-kniha.cz | www.janplezier.cz | www.vltavaslodi.cz | www.sppraha.cz | www.partylodvalerie.cz | www.lodnipujcovnapraha.cz