Lodní škola - kapitánské kurzy VMP

Rozsah kurzů VMP

Kapitánské kurzy Vůdců malých plavidel (VMP) všech kategorií...
 
Nahrávám...Prosím čekejte
  • Lodní škola - kapitánské kurzy / kapitánské průkazy VMP
  • Lodní škola - řidičák na loď, kapitánský kurz / kapitánský průkaz VMP
  • Lodní škola - kapitánský kurz / kapitánský průkaz VMP
  • Lodní škola - kapitánské průkazy / kapitánské kurzy VMP
  • Lodní škola - řidičák na loď, lodní průkaz


Lodní škola, kapitánské kurzy - fotogalerie

Lodní škola, kapitánské kurzy - reference
Lodní škola, kapitánské kurzy - sledujte nás na Instagramu

Sledujte Lodní školu na Instagramu
Kapitánské kurzy / Kapitánské průkazy
Kurzy VMP / Průkazy VMP
Lodní škola / Vůdce malého plavidla
 

Rozsah a osnovy kapitánských kurzů VMP

Hlavní víkendové kurzy

Hlavní plnoformátové kurzy Lodní školy jsou víkendové, dvoudenní. Není-li uvedeno jinak, začínají v sobotu v 8:00 hodin v přístavišti na nábřeží Edvarda Beneše, přičemž základní ranní školící bloky probíhají na velké osobní výletní lodi Jan Plezier, se kterou je první den kurzů mezi 10. a 12. hodinou podniknutá devadesátiminutová komentovaná plavba přes plavební komoru Praha Štvanice (výjimečně Praha Smíchov). Od 12 hodin se základní skupina dělí, první část absolventů se přesouvá na školní plavidla k praktickému výcviku, druhá část zůstává na lodi Jan Plezier nebo se ve výjimečných případech přesunuje do školících prostor Lodní školy k doplňkovým školením "Moře" a "Plachetnice". Na začátku každého kurzu proběhne administrativa (vyplnění přihlášek, lékařských posudků atd.), při které obdrží každý účastník přesný rozpis školení na celou dobu kurzu.

Víkendové kurzy Lodní školy začínají v přístavišti na nábřeží Edvarda Beneše u výletní lodě Jan Plezier      Součástí kurzu je hodinová plavba s velkým parníkem po centru Prahy komentovaná lektorem Lodní školy s akcentem na základní seznámení s lodním provozem      Po prvním tříhodinovém bloku teorie přichází praktická výuka na školních lodích přímo v centru města      Praktická výuka na školních lodích obnáší celkově 8 naplutých hodin, což je skutečný unikát

Pro kategorii zkoušek M20 je kurz v rozsahu 6 hodin teorie + 1,5 hodiny komentované plavby, pro M v rozsahu 6 hodin teorie + 1,5 hodiny komentované plavby + 5 hodin plavby při praktickém výcviku, M + C (nebo M + S20) 8 hodin teorie + 6,5 hodiny plavby a M + C + S20 celkem 10 hodin teorie + 6,5 hodiny plavby. V případě skupiny M24 je třeba počítat s dalšími 2 hodinami praktické výuky. K uvedenému rozsahu je třeba připočítat závěrečné teoretické zkoušky, které zaberou celé dopoledne. Hlavní víkendové kurzy probíhají v Praze, Nymburce a Veselí nad Moravou. Teoretické zkoušky probíhají na Státní plavební správě v Praze Holešovicích, Děčíně, Přerově, výjimečně též v Hluboké nad Vltavou a Petrově (dle přání klienta). Praktické zkoušky skládají účastníci kurzů v průběhu vlastního kurzu. Pro další zájemce jsou vypsané i samostatné termíny zkoušek. Přehled všech termínů závěrečných zkoušek viz termíny zkoušek.

Během praktického výcviku proplujete trojicí pražských plavebních komor, na snímku PK Praha Smíchov      Během praktického výcviku proplujete trojicí pražských plavebních komor, na snímku PK Praha Štvanice      Pod vedením zkušených instruktorů si vyzkoušíte plavbu v provozu spolu s velkými osobními loděmi      Po opuštění centra Prahy si zkusíte i plavbu společně s nákladními plavidly

Během praktického výcviku proplujete plavebními komorami Praha Štvanice, Praha Podbaba, navštívíte ochranný přístav Praha Holešovice, budete se pohybovat v úsecích s osobní dopravou, s nákladní dopravou i po opuštěných ramenech Vltavy, kde bude dostatek místa i času k nácviku všech manévrů. Po celou dobu budete v rukách špičkových specialistů, lektorů i instruktorů, dlouholetých kapitánů velkých lodí, záchranářů, kapitánů lodí IZS i hlídkových lodí plavebního dozoru Státní plavební správy. Veškeré učebnice a skripta jsou v ceně kurzu. Během teoretické části kurzu na výletní lodi je v provozu lodní bar s následující nabídkou občerstvení.

Osnova hlavního víkendového kurzu:

1. den (většinou sobota od 8:00) příprava pro základní zkoušky M/M20. Vyřízení žádostí, kolků, distribuce učebnic. Zahájení výuky - definice pojmů, pravidla provozu, poznávací znaky plavidel, optická signalizace plavidel, denní / noční signalizace za plavby či stání, signální znaky, znakování vodní cesty, potkávání, křížení směrů, přednosti, plavební komory atd. Od 10:30 hodin komentované proplutí plavební komorou. Od 12 hodin praktické nácviky se školním plavidlem nebo příprava pro zkoušku "oblast plavby C" ve smyslu § 10 a § 16 vyhlášky č. 224/1995 Sb.- tzn. mezinárodní pravidla pro zabránění srážkám na moři (COLREG - 38 pravidel) + školení Plachty S20. Odpolední program se řídí dle konkrétního rozvrhu a rozřazení do jednotlivých skupin. Druhý den se odpolední výuka prohodí, kdo absolvoval v sobotním odpoledni doplňkové teoretické školení, bude praxi absolvovat v neděli a naopak.

2. den (většinou neděle od 8:00) pokračování teoretické přípravy na zkoušky M/M20, konstrukce plavidel, meterologie, legislativa platná na vodních cestách... Od 11:30 hodin praktická výuka na školních plavidlech nebo doplňkové teoretické školemí Moře / Plachty dle konkrétního rozvrhu.

Další rozšíření ze skupiny S20 na S (plachetnice bez omezení oplachtění) se již svým rozsahem nevejde do víkendového kurzu. V případě rozšíření skupiny S20 na S počítejte s dalším dnem stráveným na palubě školní plachetnice (minimálně 4 + 2 hodiny). Výcvik probíhá na 7 metrů dlouhé plachetnici Josefína (Bachmann DC21) na řece Vltavě v Praze.

Kurzy VMP pořádané mimo Prahu

Několikrát ročně pořádá Lodní škola kapitánské kurzy i mimo hlavní město Prahu. Nejčastěji ve Veselí nad Moravou nebo Vnorovech na Baťově kanálu, začátkem května pravidelně v Nymburce a několikrát ročně též na speciálních dálkových přeplavbách školních plavidel. Obsah i osnova kurzů pořádaných mimo Prahu je stejná. V případě pořádání kurzů na dálkových přeplavbách se počet hodin praktické výuky může zdvojnásobit

Individuální VIP kurzy

Individuální VIP kurz je privátní jednodenní kurz obsahem odpovídající rozsahu M+C, tzn. motorová plavidla bez omezení výkonu motoru + moře. Na kurzu je však pouze jeden účastník, který má vlastního lektora, vlastní výcvikovou loď i vlastního zkoušejícího. Začíná se obvykle v 10 hodin, nicméně začátek je možné upravit dle časových možností uchazeče. Teoretické školení se průběžně střídá s praxí, završením je pak vykonání praktické zkoušky a přímé přihlášení k teoretickým zkouškám na SPS.

Večerní kapitánské kurzy (ŠVU - skupiny M + C)

Večerní kurzy Lodní školy jsou určené pro všechny, kteří nechtějí nebo nemohou věnovat kapitánskému kurzu víkendový čas nebo všem, kdo si raději probíranou látku rozloží do více dnů.

1. den (většinou pondělí 16:30 - 19:30), příprava pro základní zkoušky M20/M. Vyřízení žádostí, kolků, distribuce učebnic. Zahájení výuky - definice pojmů, pravidla provozu, poznávací znaky plavidel, optická signalizace plavidel, denní / noční signalizace za plavby či stání, signální znaky, znakování vodní cesty, potkávání, křížení směrů, přednosti, plavební komory atd.

2. den (většinou úterý 16:30 - 19:30), pokračování teoretické přípravy na zkoušky M20/M, zdravověda, konstrukce plavidel, meterologie, legislativa...

3. den (většinou středa 14:30 - 19:30), komplexní praktický výcvik na školních plavidlech včetně proplavení plavební komorou.

4. den (většinou čtvrtek od 16:30 - 18:30), příprava pro zkoušku "oblast plavby C" ve smyslu § 10 a § 16 vyhlášky č. 224/1995 Sb.- tzn. mezinárodní pravidla pro zabránění srážkám na moři (COLREG - 38 pravidel) nebo školení Plachty S20


Po dobu teoretického školení možnost občerstvení na lodním baru - káva, čaj, nealko nápoje, párky, sekaná, utopenci, obložené bagety, sušenky. V zimních měsících jsou interiéry školních plavidel vytápěny, k dispozici bývá horký čaj. Konkrétní rozřazení do skupin a definitivní rozvrh hodin je znám až při začátku kurzu. Hlavní kurzy probíhají většinou na velké výletní lodi Jan Plezier, menší mimořádné kurzy, specializovaná školení pro IZS (hasiči, policie), kurzy radiooperátorů a některé večerní kurzy probíhají ve školících prostorách společnosti SP Praha na adrese Jankovcova 27, Praha 7. Podrobné informace o daném kurzu zasíláme přihlášeným účastníkům e-mailem cca 5 dní předem. Součástí praktických plaveb je i projížďka historickým centrem Prahy.


Pouze u Lodní školy společnosti SP Praha, největšího školícího střediska VMP v České republice:

• praxe na lodi v délce 5 hodin u základní skupiny M   • 90 minut dlouhá plavba s parníkem navíc   • skripta v ceně kurzu   • 25 termínů kurzů ročně   • špičkoví lektoři / instruktoři   • 4 školní lodě   • vlastní školící prostory   • vlastní výletní loď  
Zkušební místnost Státní plavební správy - zde budete absolvovat závěrečné teoretické zkoušky.      Osobní motorová loď Jan Plezier je od dubna 2017 hlavní základnou teoretických bloků školení      Malá školící místnost v pražských Holešovicích pro individuální a specializované kurzy      Veškerou administrativu můžete vyřídit každý pracovní den v centrále společnosti SP Praha na adrese Komunardů 43, Praha 7

Nadstavbový kurz "Vysílačky OFP + OFV"

Kurz Omezený průkaz radiotelefonisty (námořní) pohyblivé radiotelefonní služby + omezený průkaz radiotelefonisty vnitrozemské vodní plavby

Nadstavbové kurzy "Vysílačky OFP + OFV" probíhají v učebně Lodní školy v Jankovcově ulici 27 v Praze 7 Holešovicích, a to většinou ve všední dny (dle rozpisu) od 16:30 hodin. Kurz seznámí zájemce nejenom s teorií vyžadovanou Českým telekomunikačním úřadem k vykonání odborných zkoušek způsobilosti, ale přiblíží praxi při příbřežní a vnitrozemské plavbě. Přímo v učebně si mohou posluchači kurzu vyzkoušet profesionální základnovou stanicí ICOM M323G a ruční stanici Polmar Navy 08. Vzhledem k blízkosti přístavu i plavební komory mohou účastníci příposlechem monitorovat probíhající radiotelefonní provoz na 9. a 10. kanálu. Tyto nadstavbové kurzy jsou pořádány pro vůdce malých plavidel, kteří mají hlubší zájem o danou problematiku. Vybavení malých plavidel radiostanicemi (nejsou-li užívána ke komerčním účelům) není povinné, takže při plavbě nemusíte vysílačky vůbec používat. Získání průkazu způsobilosti k obsluze radiostanice tudíž nemá žádný vliv na získání či rozsah průkazu VMP. Kurz je společný pro oba rozsahy (OFP i OFV), závěrečné zkoušky i výsledný rozsah způsobilosti si však účastník může zvolit (pouze vnitro, pouze moře nebo obojí) Délka přednášky: 2 hodiny

Osnovy praktických zkoušek stanovené Státní plavební správou:

Kategorie M (délka plavidla do 20m bez omezení výkonu motoru):
1) Úkony související s plavbou
- příprava na plavbu s přihlédnutím k činnostem zajišťujícím její bezpečnost
- kontrola pohonných a kormidelních zařízení
- postup činností před vyplutím a při ukončení plavby

2) Manévrování s plavidlem, vlastní plavba
- odvázání plavidla a odplutí od stanoviště
- vedení plavidla s ohledem na vliv proudění vody, vítr, hloubku vody pod kýlem
- zakotvení, odplutí z kotviště, plutí vpřed a vzad, obrat po proudu, obrat proti proudu
- proplavení plavební komorou – vplutí, vyvázání, vyplutí
- manévrování při vplutí do přístavu a vyplutí, manévry při potkávání, míjení a předjíždění plavidel
- vydávání pokynů a povelů
- připlutí na stanoviště a vyvázání plavidla

3) Mimořádné situace (přezkoušení znalostí)
- činnost v případě nehody, kolize s jiným plavidlem
- činnost při nasednutí plavidla
- použití záchranných prostředků

Kategorie M24 (délka plavidla 20 - 24 metrů):
Všechny úkony uvedené pro kategorii M (viz výše) + navíc:
- vlečení nebo vedení v bočně svázané sestavě jiného plavidla
- činnost v případě situace „muž přes palubu“ s využitím lodního člunu
- použití záchranného voru
(zkoušku M24 může vykonat pouze držitel průkazu VMP s praxí delší než 3 roky)

Kategorie S (plachetnice bez omezení oplachtění):
- příprava takeláže na plavbu
- ovládání plavidla pomocí plachet
- stavění a spouštění plachet, refování, používání otěží výtahů a navijáků
- optimální tvar plachet, nastavení plachet při různých režimech plavby

Technika plutí:
- ostře proti větru, obrat proti větru a po větru
- plutí na boční nebo zadní vítr
- obeplouvání návětrné a závětrné bóje
- křižování proti větru
- zastavení a stání na místě

Platnost praktické zkoušky je 2 roky. Pokud se do dvou let od vykonání praktické zkoušky nezúčastní uchazeč zkoušek teoretických, zkouška propadá.
                  
Další fotky z kurzů Lodní školy naleznete nejenom ve  FOTOGALERII  ale hlavně na denně aktualizovaném  INSTAGRAMU 

Kapitánské kurzy VMP jako originální dárky:

Pokud chcete kapitánský kurz věnovat jako originální dárek, využijte "Dárkové poukázky Lodní školy"

Skripta a učebnice s testovými otázkami obdržíte zdarma při zahájení kurzu. Pokud byste však chtěli z jakéhokoliv důvodu knížky zakoupit, můžete tak učinit v našem malém eshopu www.vmp-kniha.cz

 
 
Ostatní produkty skupiny SP Praha:

www.vltavaslodi.cz - výletní plavby
www.firemni-vecirky.cz - firemky
www.dovolenaslodi.cz - cest. kancelář
www.oslavynalodi.cz - lodní oslavy


Provozovna:
Jankovcova 27, 170 00 Praha 7
Tel.: 281 932 666, 281 930 708
Osobní loď Jan Plezier:
nábřeží Edvarda Beneše, Praha 7
stání lodí č. 17 - 18
SP Praha: www.sppraha.cz
© 2024 SP Praha s.r.o., Lodní škola s.r.o., kapitánské průkazy, kapitánské kurzy VMP, řidičák na loď    Email: lodniskola@sppraha.cz     
Weby: www.vmp-kniha.cz | www.janplezier.cz | www.vltavaslodi.cz | www.sppraha.cz | www.partylodvalerie.cz | www.lodnipujcovnapraha.cz